Despre

Laboratorul ApplyGeoEdu (GeoEduLab) s-a constituit în 2022 în contextul unei schimbări de paradigmă a cercetărilor din domeniul Științelor Pământului în România. Laboratorul are o orientare spre aplicativitate și își propune să abordeze probleme specifice din acest domeniu, indiferent de natura lor, în sprijinul societății și pentru o dezvoltare durabilă.

Viziune

Știința nu există izolată de societate. Deși nu este mereu evident, viața fiecăruia dintre noi este în strânsă legătură cu dezvoltarea științifică, de la mâncarea pe care o consumăm până la telefoanele pe care le utilizăm zilnic. 

Domeniul Științelor Pământului s-a situat întotdeauna la granița dintre cercetare fundamentală și aplicații practice. Dacă partea fundamentală rămâne ancorată de complexitatea fenomenelor naturale ce se produc în Pământ sau la suprafața acestuia, dezvoltarea şi inovarea aplicativă sunt în strânsă legătură cu necesitățile de zi cu zi ale societății. Într-o lume modernă, eficientă, și sustenabilă, componenta practică a Științelor Pământului joacă un rol esențial.

Viziunea și misiunea laboratorului exprimă tocmai dorința de a aborda noi direcții de cercetare aplicativă, de a utiliza cele mai noi tehnologii și metode din domeniul geoștiințelor, precum și de a comunica rezultatele cercetărilor și alte subiecte de interes atât beneficiarilor direcți, cât și societății în general.

În acest scop, desfășurăm activități specifice domeniului și urmarim dezvoltarea de parteneriate strategie cu instituții academice, companii și organizații publice sau din mediul privat, precum și alți actor relevanți activităților noastre.

to top