Proiecte

Proiecte de cercetare

CRESCENTO (2021-2023) — Creşterea capacităţii de cercetare din domeniul seismologiei şi seismologiei inginereşti la Observatoarele şi Staţiile Seismologice din cadrul Reţelei Seismice Naţionale.

ARISTOTLE (2020-2023) — ENHSP Project All Risk Integrated System TOwards The hoListic Early-warning – European Natural Hazards Scientific Partnership

DISSA (2021-2023) — Analiza avansată a surselor seismice de pe teritoriul României folosind volume mari de date – de la cutremure la tremure tectonice.

PREVENT (2020-2022) — Sistem pentru monitorizarea integrată a structurilor civile

SETTING (2021-2023) — Servicii tematice integrate în domeniul observării Pământului – o platformă naţională pentru inovare.


Proiecte educaționale

 • Noaptea cercetatorilor (2022-2024) — ReCoNnect2 -Research Communication for active learning;
 • SEISMO-LAB (2022-2024) — Crearea laboratoarelor școlare de seismologie pentru dezvoltarea competențelor elevilor;
 • Școala Altfel la Măgurele (SAlt-M) — program de tip porțile deschise în laboratoarele institutului dedicat elevilor, profesorilor și studenților;  
 • Cu mic, cu mare … prin Univers — festival de știință pentru publicul școlar și târg de joburi și internshipuri în domenii de cercetare și tehnice cu calificare înaltă la Măgurele;
 • alte evenimente de promovare a cercetării cu impact educațional (masterclasses, TEDx);
 • MOBEE;
 • ROEDUSEIS.

Alte activități educaționale, de cercetare și instruire

Realizarea de parteneriate cu alte entități din societate ce pot contribui la dezvoltarea domeniului: 

 • Participarea în proiecte naționale și internaționale din domeniul educației pentru știință;
 • Realizarea de parteneriate locale pentru susținerea dezvoltarea unor activități de tip multi-stakeholder în domeniul educațional, sustenabile pe termen mediu și lung;
 • Inițierea și dezvoltarea unor rețele educaționale suport pentru beneficiari și pentru profesioniști din domeniu;
 • Implicarea în programe de tip citizen science și angajarea publicului în activități de co-creare a cercetării și a produselor sale;
 • Diversificarea metodelor de finanțare a inițiativelor educaționale la care participă cercetătorii.

Realizare de analize și documentații pe subiectele de interes din domeniu:

 • Analize de impact ale programelor implementate;
 • Studii și cercetări teoretice.
to top