Diversitate

Ne angajăm față de egalitate, diversitate și incluziune în tot ceea ce facem. Considerăm că diversitatea este un avantaj într-un mediu de muncă modern și interdisciplinar. Ne angajăm să oferim șanse egale pentru a ne asigura că niciun individ sau grup nu este tratat diferit sau mai puțin favorabil indiferent de vârstă, religie, etnie, și identitate +sau orientare sexuală.

Ca un laborator de cercetare, ne angajăm să fim corecți, incluzivi și să facilităm diversitatea în toate aspectele muncii noastre. Aceasta include oamenii care alcătuiesc echipa noastră precum și perspectivele care ne ghidează activitatea și activitățile care privesc următoarea generație de cercetători.

Vom încerca să creăm un mediu de lucru echitabil și deschis, fără discriminare, în care prețuim toți colegii ca indivizi și respectăm diferențele lor. Ne angajăm să promovăm egalitatea și diversitatea în cadrul organizației noastre, asigurându-ne că toată lumea este tratată cu demnitate și respect.

to top