Expertiza

Membri laboratorului au, impreuna, o bogata expertiza in studierea subsolului iar echipa GeoEduLab este intr-o continua cautare de imbunatatire a expertizei.

Geofizica de explorare

Identificarea si cartarea structurilor tectonice si geologice pe baza datelor seismologice sau seismice;

Identificarea si cartareastructurilor tectonice si geologice pe baza datelor gravimetrice si magnetice;

Achizitionarea, procesarea, si interpretarea de imagerie de inaltă rezolutie pentru determinarea structurilor crustale de suprafata si adanci prin metode seismice active si pasive;

Tomografie seismică locală pentru determinarea structurilor crustale de suprafata și adanci;

Cartarea gravimetrica a elementelor crustale si sedimentare;

Evaluarea si caracterizarea geofizica a siturilor de interes pentru stocare de CO2;

Studii pentru prospectarea zonelor cu potential geotermal.

Geofizica de mediu si inginereasca

Monitorizarea microseismicitatii naturale si antropice;

Detectarea si cartarea obiectelor antropice din subsol (fundatii, utilitati, arheologie, etc);

Monitorizarea si modelarea alunecarilor de teren din zone cu risc seismice baza datelor integrate din geodezie și geofizica;

Studii geofizice pentru estimarea geohazardelor din jurul barajelor si a potentialelor defecte structurale ale barajelor in sine;

Determinarea conditiilor hidrologice si hidrogeologice cu metode electrice;

Cartarea 3D de mare rezolutie a elementelor geologice, biologice, si antropice de interes cu ajutorul dronelor;

Studii geofizice pentru aplicatii geotehnice;

Studii pentru amplasamente de energie regenerabila (eoliene, panouri solare);

Detectarea contaminarii subterane folosind metode geofizice (electrice, GPR, etc);

Studiul geofizic al avalanselor si al conditiilor de risc asociate cu avalansele;

Cartarea si evaluarea zonelor predispuse la inundatii;

Detectarea golurilor subterane prin metode electrice si de gravimetrie;

Monitorizarea eroziunii de coasta si a intruziunilor de apa marina folosind metode electrice si UAV;

Studii bio-geofizice in domeniul silviculturii sau agriculturii;

Studii asupra haldelor de steril si a altor depozite de deseuri;

Detectarea si monitorizarea golurilor subterane si a subsidentei asociate.

Monitorizarea si modelarea subsolului

Monitorizarea infiltratiilor si a contaminarii subterane;

Identificarea si modelarea parametrilor de subsoli folosind seismica activa si pasiva si metoda HVSR;

Interferometrie terestra si satelitara pentru studierea si monitorizarea precisa a deplasarilor sau a altor neregularitati de suprafata/topografie;

Monitorizarea deformărilor solului ca urmare a fenomenelor naturale  si antropice;

Modelare numerica a parametrilor de permitivitatea ai subsoului (pentru modele GPR);

Informarea populatiei

Designul, crearea, si prezentarea de expozitii statice si mobile pe tema geostiintelor;

Realizarea de cursuri, prezentari, webinars, sau alte forme de comunicare pe tema geostiintelor;

Utilizarea de concepte inovatoare (precum 3D printing) pentru informarea si educarea publicului general;

Realizarea de training-uri sau cursuri pe tema comunicarii stiintifice.

to top