Educatie si Informare

Informarea  populaţiei  cu  privire  la  cutremure  și  alte hazarde geologice șiefectele  lor. Promovarea domeniului geoștiințelor și a rezultatelor de cercetare cu aplicabilitate și impact în minimizarea riscului de hazarde.

Expozitia Mobila despre cutremure instalata la Biblioteca Nationala a Romaniei

Ne propunem dezvoltarea unui program complex și complet ce vizează conștientizarea riscului seismic. Vom utiliza instrumente și tehnologii moderne precum şi spații expoziționale interactive și zone special amenajate și echipate pentru informare, educare și instruire.

O componentă importantă o constituie dezvoltarea materialelor de promovare și diseminare, ce au ca principale obiective transmiterea informațiilor către publicul larg, introducere în curriculum școlar a noțiunilor referitoare la dezastrele naturale și a orelor de pregătire antiseismică/comportament în caz de urgență (relația dezastru-răspuns-refacere-reducere risc) la toate nivelurile educaționale și adaptate în funcție de componentele socială, politică, culturală, economică și de mediu.

Obiective

Informarea  și  instruirea    populaţiei    cu  privire  la  cutremure  și  efectele  lor,  în  special  comportamentul în caz  de  seism, componentă  principală  a  acțiunilor  de  prevenţie.

Dezvoltarea Rețelei Seismice Educaționale ca principal instrument de conectare între comunitatea științifică și publicul larg.

Dezvoltarea unui program de promovare a domeniului Științelor Pământului și a rezultatelor cercetării pentru publicul larg, bazat pe parteneriate naționale și internaționale, modele de bune practici, spații nou create și studii metodologice

Activități

Dezvoltarea de evenimente științifice periodice cu caracter educațional ce prilejuiesc comunicarea publicului școlar cu cercetătorii:

  • Școala Altfel la Măgurele (SAlt-M), program de tip porțile deschise în laboratoarele institutului dedicat elevilor, profesorilor și studenților;  
  • Școala de vară de Știință și Tehnologie (MSciTeh), program de inițiere în activități de cercetare, dedicat elevilor de liceu și profesorilor;
  • Cu mic, cu mare … prin Univers, festival de știință pentru publicul școlar și târg de joburi și internshipuri în domenii de cercetare și tehnice cu calificare înaltă la Măgurele;
  • Conferința Națională a Comunității Educație pentru Știință, conferința bienală de bune practici pentru profesioniștii din domeniul educației pentru știință;
  • Noaptea Cercetătorilor, festival de știință și promovare a cercetării pentru publicul larg;
  • alte evenimente de promovare a cercetării cu impact educațional (masterclasses, TEDx.).

to top