Geofizică de mediu și inginerească

Geofizica de mediu și inginerească are drept scop monitorizarea proceselor de la suprafață și din imediata apropiere a suprafeței, până la o adâncime de maximum 50 m, relevante atât pentru mediu cât și pentru ingineria mediului înconjurător. 

Acest subdomeniu al geofizicii a crescut în importanță în ultimii ani și focalizarea activității Laboratorului către această direcție de cercetare reflectă creșterea nevoii și implicit a cererii de  studii de monitorizare a infrastructurilor critice, de exploatare a subsolului, precum și a efectelor activităților umane, schimbărilor climatice și a dezastrelor naturale asupra mediului și a subsolului de mică adâncime. Pentru a răspunde acestor cereri și nevoi ne propunem să dezvoltăm și să aplicăm concepte noi și metodologii eficiente. Studiile centrate pe geofizică ambientală au ca scop înțelegerea proceselor naturale sau antropice de la suprafața Pământului sau în imediata apropierea a acesteia. 

Aplicații:
 • Identificarea și monitorizarea alunecărilor de teren și a structurilor aferente;
 • Prospectarea și monitorizarea hidrogeologică a siturilor subterane și de suprafață;
 • Monitorizare efectelor amplasamentelor parcurilor eoliene asupra subsolului;
 • Monitorizarea stării și a degradării în timp a terasamentelor de cale ferată;
 • Descoperirea și imagistica siturilor arheologice;
 • Detectare de instalații, utilități și obiecte îngropate;
 • Monitorizarea efectelor structurilor asupra subsolului (interacțiunea sol structură);
 • Detectarea obiectelor ne-explodate (UXO);
 • Detectarea acviferelor de suprafață;
 • Detectarea golurilor subterane;
 • Studierea și monitorizarea intruziunilor de substanțe poluante și apă sărată;
 • Studii de agricultură;
 • Studii bio-geofizice (rădăcini de copaci, rădăcini de plante, etc);
 • Monitorizarea stării și degradării elementelor de infrastructură (drumuri, fundații);
 • Identificarea de utilități;
Metode utilizate:
 • Seismică activă și pasivă;
 • Tomografie seismică de mică adâncime;
 • Metoda HVSR (rapoartelor spectrale) bazată pe date de zgomot seismic;
 • Interferometrie radar terestră;
 • Tomografie electrică;
 • Seismică de refracție;
 • Georadar;
 • Tomografie electrică;
 • SEV – sondaj electric vertical;
 • Profilare geoelectrică;
 • Magnetometrie;
 • Fotogrametrie;
 • Lidar.
to top