Monitorizarea si modelarea subsolului

Laboratorul urmărește și îmbunătățirea capacității de estimare  a efectelor interacției cu subsolul, cu scopul prevenirii  sau atenuării efectelor nedorite.

Laboratorul propune o schimbare de paradigmă în ceea ce privește utilizarea datelor geodezice împreună cu datele și modelele geofizice. Se va utiliza, în mod  integrat infrastructura din Laboratorul Național Mobil de Instrumente Geofizice și IOSIN RSN. Se urmărește stabilirea unei proceduri integrate de optimizare iterativă continuă, combinând prelucrarea datelor geodezice și modelarea geofizică  .

Aplicații:
  • Monitorizarea deformărilor solului ca urmare a fenomenelor naturale  (ridicări datorate diapirelor de sare, compresiune, oxidare, contracția solurilor organice, izostazie, etc.)
  • Monitorizarea deformărilor solului ca urmare a proceselor antropice (exploatarea resurselor naturale, injecția de CO2 în foraje geotermale, exploatarea apelor subterane, infrastructura urbană, etc.)
Metode utilizate:
  • Stații GPS
  • Stații seismice 
  • Interferometre terestre
  • Interferometrie satelitară
to top