ARISTOTLE

ARISTOTLE – ENHSP Project All Risk Integrated System TOwards The hoListic Early-warning – European Natural Hazards Scientific Partnership
Perioada: 2020-2023
Coordonator proiect: INGV (Italy) / ZAMDT (Austria)
Coordonator partener: Dragoș Tătaru (INCDFP)

ARISTOTEL-ENHSP este un proiect finanțat de European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (EC DG-ECHO) conceput pentru crearea unui sistem flexibil și scalabil care oferă servicii multi-hazard la nivel mondial Centrului de Coordonare a Răspunsului în Situații de Urgență (ERCC) și al unui grup de experți în domeniul meteorologiei și geofizicii Europei care să sprijine ERCC în ceea ce privește evaluările în situații de criză.

Capacitatea operațională a serviciului ARISTOTLE-eENHSP se bazează pe un cadru în care experți din fiecare grup al hazardurilor implicate în ARISTOTLE-ENHSP furnizează o expertiză comună într-un ‘consiliu’ operațional virtual multi-hazard 24/7, denumit “Multi-Hazard Board” (MHB). Alcătuit dintr-un reprezentant al fiecărui hazard, MHB furnizează cele mai bune informații către ERCC (Emergency Response Coordination Centre) și SAS (Situational Awareness Sector) sub forma unei evaluări științifice integrate multi-hazard a pericolelor în desfășuare sau viitoare. Există două moduri de operare pentru furnizarea acestei evaluări: modul de urgență și cel rutinier. Amândouă facilitează adaptarea la diferitele scări temporale atât ale hazardurilor considerate cât și ale acțiunilor de pregătire sau al feedback-ului necesar pentru un răspuns eficient în situații de urgență.

to top