PREVENT – Sistem pentru monitorizarea integrată a structurilor civile

Site proiect

Perioada: 2020-2022

Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)

Director proiect: Bogdan GRECU

Proiectul PREVENT pune la dispoziția diferitelor grupuri țintă de utilizatori informații relevante, bazate pe date multi-disciplinare, despre structurile civile. Este una dintre primele inițiative de a realiza o platformă dinamică integrată capabilă să utilizeze date în timp real de la diferite tipuri de senzori (senzori seismici și meteo) și algoritmi de ultimă generație pentru a furniza informații despre răspunsul clădirii la diferite condiții de exploatare, surse de vibrații sau factori climatici. Aceste informații pot susține decizii cu privire la integritatea structurală, în cazul unei expertize tehnice a clădirii și pot contribui la formularea unei concluzii cu privire la evacuarea sau continuarea funcționării clădirii, în cazul unor evenimente extreme (cutremure).

Pornind de la literatura de specialitate, ghidurile de bune practici, cadrul legislativ și pe baza expertizei echipei, obiectivul proiectului a fost atins prin dezvoltarea și testarea unei metodologii clare de achiziție, comunicare, procesare, stocare și diseminare a datelor colectate. Studiul de caz a fost reprezentat de o clădire de 10 etaje, instrumentată seismic (cu 3 senzori pentru o perioadă de 6 ani, în regim continuu, la care s-au adăugat alți 6 senzori din martie 2021) și echipată cu un sistem modern de monitorizare a parametrilor atmosferici (începând cu Iulie 2021). De asemenea, pentru a demonstra caracterul multi-disciplinar al platformei, au fost integrate și măsurători de interferometrie radar.

Platforma PREVENT este un instrument de referință pentru monitorizarea structurilor din România și un real ajutor pentru managementul clădirii și în gestionarea situațiilor de urgență, aceasta având o arhitectură, modulară, scalabilă, de tip open-access care va permite atât integrarea de noi date, cât și dezvoltarea ulterioară, oferindu-i sustenabilitate.

to top