Proiectul CRESCENTO

CRESCENTO – Creşterea capacităţii de cercetare din domeniul seismologiei şi seismologiei inginereşti la Observatoarele şi Staţiile Seismologice din cadrul Reţelei Seismice Naţionale

Cod apel: POC/448/1/1/Mari infrastructuri de CD

Componenta 1: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/ universitati – PENTRU REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE – LDR (fara Bucuresti – Ilfov)

Axa Prioritara: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) în sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor

Operatiunea: Mari infrastructuri de CD

Cod SMIS: 127463

Perioada: Septembrie 2021 – decembrie 2023 

Valoarea totală: 33.501.245,37 lei

Valoarea totală nerambursabila: 33.483.395,37 lei

Obiective proiect

Crearea unei infrastructuri moderne de CDI şi dotarea cu tehnologii de ultimă generaţie, menite să dezvolte capacitatea de cercetare a INCDFP, prin modernizarea infrastructurilor de interes național deţinute și susţinerea participării în cadrul proiectelor de cercetare europeană.

CRESCENTO se înscrie în categoria proiectelor de achizitie de echipamente și instrumente pentru cercetare. Patru amplasamente sunt vizate pentru a fi echipate/modernizate cu instrumente TIC și/sau de CD care sa permita utilizarea lor optima pentru initierea si derularea cercetarilor. Pentru fiecare din amplasamente, propunerile de investiții au ținut cont de necesitățile identificate

la nivel de strategie instituțională, corelate cu strategia națională de CD, oportunitățile regionale și specificul acțiunii.

Obiectivele specifice

1. Crearea Laboratorului Național de Instrumente Geofizice Mobile şi dotarea lui cu echipamente specifice cercetării în domeniul Fizicii Pământului cu scopul de a îmbunătăți oferta de servicii prin abordări inovative ale tematicilor de cercetare aplicativă şi prin diversificarea activităților științifice transferabile către beneficiarii din mediul economic, științific și autorități (factori decizionali).

2. Creșterea capacității de cercetare a fenomenului seismic pe teritoriul României, identificarea de noi metode inovative de cercetare stiintifica pentru alertarea timpurie în caz de cutremur major și transfer de cunoștințe prin dezvoltarea poligonului multi și interdisciplinar “Vrancea Near Fault Observatory (VNFO)”, parte a infrastructurii de cercetare de interes european EPOS.

3. Dotarea Observatorului Seismologic Dobrogea cu echipamente de Tehnologia Informației și Comunicații și de cercetare dezvoltare de ultima generatie cu scopul de a mări puterea de procesare, stocare și furnizare a datelor, produselor şi serviciilor către beneficiari și societate.

4. Crearea în cadrul observatorului Timișoara a Laboratorului de Masurari Dinamice și dotarea cu echipamente de cercetare, dezvoltare și inovare specifice activităților de seismologie inginerească pentru extinderea cercetărilor aplicative bazate pe date de inginerie seismica, experimente de laborator și date geofizice prin diversificarea activităților științifice în scopul stimulării transferului (ofertei) de servicii către întreprinderi

Amplasamentele investițiilor

Proiectul va fi implementat în următoarele amplasamente:

 1. Observatorul Seismologic Vrâncioaia
 2. Observatorul Seimologic  Ploștina
 3. Stația Seismică Odobești
 4. Observatorul Seismologic Timișoara
 5. Observatorul Seismologic Dobrogea

Observatoarele Seismologice Vrâncioaia și Ploștina (VNFO) se vor dota cu:

 • magnetometre de cîmp total tip base station  și cu 3 componente folosite pentru urmărirea comportamentului în timp al cîmpului magnetic;
 • analizor fix de concentrație a gazului (CO2, CH4) necesar în sisteme multidisciplinare de monitorizare a mediului și factorilor seismici precursori;
 • sonde multiparametrice de măsurarea a nivelului temperaturii, conductivității apei de suprafață, din fântâni sau foraje;
 • stație magnetotelurică de perioada lungă utilă în monitorizări multidisciplinare ce se va integra într-un sistem de urmărire a factorilor precursori seismici și de mediu;
 • stație meteo fixă ce va fi parte din sistemul multidisciplinar de monitorizare din zonă și va asigura corelarea parametrilor atmosferici măsurați cu factorii de mediu;
 • electrometru fix utilizat pentru măsurarea câmpului electric static generat de furtuni;
 • celiometru utilizat pentru determinarea altitudinii norilor;
 • senzor LIDAR utilizat în domeniul atmosferei pentru studiul gazelor atmosferice, aerosolilor și norilor;
 • instrumente pentru mentenanța. calibrarea și testarea echipamentelor de cercetare (osciloscop, generator de semnal, stații de lipit).

Stația Seismică Odobești se va dota cu:

 • stații seismice mobile necesare realizării unei monitorizări rapide a zonelor sau structurilor antropice (clădiri, baraje, poduri) afectate de episoade seismice naturale sau antropice (cutremure, roiuri seismice, cutremure induse de exploatarea hidrocarburilor, explozii în cariere);
 • receptoare GNSS mobile utilizate în teren pentru a măsura semnalele de deformare de la sol pe termen scurt la scări spațiale diferite, monitorizarea la suprafaţă a mişcărilor crustale care apar în interiorul şi în jurul Carpaţilor româneşti, precum şi ale unităţilor tectonice învecinate, ca un rezultat direct al proceselor tectonice la scară globală;
 • sisteme interferometrice necesare monitorizării de la distanță, în condiții de maximă siguranță, a deplasărilor și mișcărilor care pot apărea în diverse structuri naturale și civile (ex. mine, pante instabile, poduri, clădiri) datorită acțiunii unor factori naturali sau antropici;
 • echipamente geofizice mobile (magnetometru, gravimetru, electrometrie, seismice, georadar) utilizate în proiecte și investigații geofizice cu caracter aplicativ cum ar fi prospecțiunile seismice, investigațiile geolectrice, electromagnetice sau măsurarea potențialului natural;
 • analizor mobil de concentrație a gazului (CO2, CH4) necesar în sisteme multidisciplinare de monitorizare a mediului și factorilor seismici precursori;
 • echipament mobil utilizat pentru orice fel de măsurători de radon, radonul fiind un precursor utilizat în prognoze seismice și în evaluări de mediu;
 • echipament mobil necesar pentru măsurarea nivelului – temperaturii – conductivității apei de suprafață sau în foraj;
 • stație meteo portabilă pentru măsurarea în teren a presiunii atmosferice, temperaturii aerului, umidității, direcției vântului;
 • electrometru portabil utilizat pentru măsurarea câmpului electric static generat de furtuni;
 • senzori LIDAR utilizați atât în domeniul geologiei și topografiei pentru cartografierea, monitorizarea și gestionarea pericolelor și resurselor naturale, cât și în domeniul atmosferei pentru studiul gazelor atmosferice, aerosolilor și norilor;
 • echipamente suport pentru transportarea și utilizarea instrumentelor de cercetare (drone, autolaborator, UTV). 

Observatorul Seismologic Timișoara se va dota cu:

 • coloană rezonantă de tip Hardin folosită pentru determinarea experimentală a răspunsului dinamic al masivului de pământ la oscilaţii armonice;
 • sistem triaxial utilizat pentru determinarea direcțiilor de stress, rezistenței la forfecare și deformare, potențialului de lichefiere, modulului de forfecare și ratei de amortizare, elemente deosebit de importante pentru înțelegerea comportamentului neliniar al pământurilor la acțiuni seismice puternice;
 • masă vibrantă pentru cercetare cu accesoriile aferente utilizată pentru studii de inginerie seismica, studiul dinamicii sistemelor și vibrațiilor;
 • masă vibrantă excentrică folosită pe structuri antropice pentru estimarea proprietăților dinamice ale acestora (frecvența proprie, amortizare, etc.);
 • geo-centrifugă utilizată pentru modelarea la scară  a structurilor civile amplasate în diferite soluri

Observatorul Seismologic Dobrogea se va dota cu:

 • hardware pentru crearea unui centru de date și vizualizarea în timp real a stării de funcționare a componentelor infrastructurii de cercetare a INCDFP;
 • hidrolaborator folosit ca laborator mobil pentru realizarea de măsurători de batimetrie, câmp magnetic subacvatic, analiza compoziției apei și emisii de gaze din zona faliilor submarine
 • magnetometre marine utilizate la detectarea și cartografierea de obiecte feroase scufundate;
 • dronă catamaran dotată cu senzori multiparametru pentru analiza apei care măsoară presiunea absolută, oxigenul dizolvat, presiunea, conductivitatea, rezistivitatea, salinitatea, pH-uH, turbiditatea, salinitatea și densitatea apei;
 • electrometru fix utilizat pentru măsurarea câmpului electric static generat de furtuni;
 • stație meteo fixă ce va fi parte din sistemul multidisciplinar de monitorizare din zonă și va asigura corelarea parametrilor atmosferici măsurați cu factorii de mediu;
 • dronă cu echipare foto ce va fi folosită în special în studiile de supraveghere și evacuare a plajelor supuse georiscurilor.

Rezultate prevăzute

 1. Laborator de Instrumente Geofizice mobile echipat cu echipamente de C-D,

echipamente TIC, programe și accesorii.

 1. Echipamente de cercetare pentru poligonul “Near Fault Observatory” Vrancea.

Echipamente TIC şi de cercetare pentru Observatorul Seismologic Dobrogea.

 1. Centru secundar de stocare, procesare și vizualizare date la Observatorul

Seismologic Dobrogea.

 1. Laborator de Măsurători Dinamice mobile cu echipamente de C-D, TIC, programe și accesorii.
to top