Școala de Vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele

Perioada: 20 august – 3 septembrie 2022

Locatie: Măgurele

Participanți: 80 elevi, 35 de profesori

Școala de vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele (MSciTeh), ajunsă la a cincea ediție, și-a deschis din nou porțile în perioada 20 august – 3 septembrie 2022, pentru elevii de liceu, profesorii din aria STEM (fizică, chimie, biologie, matematică, informatică, geografie, tehnologii) din învățământul gimnazial și liceal. Evenimentul se desfășoară în cadrul parteneriatului dintre Universitatea din București, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei (IFIN-HH) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Ediția din acest an s-a bucurat de patronajul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

MSciTeh constă în stagii de inițiere în cercetare în echipe reduse de 3 – 6 elevi, cu subiecte diverse propuse de echipele de mentori. Temele, diverse și interdisciplinare, acoperă domenii de știință, inginerie, automatizări și tehnologii digitale, mediu, impact și comunicare pentru societate. Dintre aceste domenii fiecare ediție focalizează asupra unei teme generice care aduce în atenție preocupările și eforturile unor comunități largi de cercetători și care vizează rezultate și aplicații importante pentru societate. 

În ediția a V-a subiectele de cercetare propuse în cadrul Școlii de vară ilustrează tema centrală aleasă „Descoperiri, rezultate noi tendințe în știință și cercetare”, temă ce-și propune să familiarizeze elevii cu vocabularul modern al științei al temelor de cercetare și al tehnologiilor noi sau care în viitor prin aplicațiilor lor vor avea un impact asupra societății.

Pentru profesorii din ciclul secundar, MSciTeh propune o viziune integrată asupra predării științelor, precum și o abordare a educației ca un rezultat al colaborării dintre profesorii dintr-o școală dinamică și deschisă spre comunitate. Scopul programului este să sprijine participanții să devină lideri activi ai schimbării și modernizării școlii lor în parteneriate cu comunitățile de sprijin locale sau naționale.

Ediția din acest an reunește experiențe din proiecte și experiențe educaționale desfășurate anterior în ediții anterioare sau în alte proiecte în care formatorii invitați în acest an au participat activ. Astfel programul de dezvoltare profesională va cuprinde sesiuni despre

  • Pedagogiilor inovative, dezvoltarea și implementarea de resurse educaționale relevante în activitatea didactică 
  • Proiectarea unui curriculum de tip STEM, STEAM sau STREAM
  • Reţele suport de profesionişti STEM pentru acces şi schimb de bune practici.
  • Proiecte disciplinare din domeniul STEM într-o abordare integrată
to top