SEISMO-LAB

Crearea laboratoarelor școlare de seismologie pentru dezvoltarea competențelor elevilor

Site proiect

SEISMO-Lab va pregăti profesori și elevi să creeze activități de învățare participative, incluzive, intercurriculare și va încuraja implicarea elevilor în proiecte care le vor îmbunătăți abilitățile de rezolvare a problemelor, creativitatea și care promovează învățarea prin practică. Toate acestea vor consolida abilități și competențe cheie (dincolo de cele științifice), prin activități adaptate la contextul local, folosirea abilităților de rezolvare a problemelor, gestionarea și studierea unor situații alese și participarea elevilor la proiecte relevante și motivante de cercetare științifică privind atenuarea consecințelor cutremurelor.

În plus, SEIMSO-Lab va crea un program de formare a cadrelor didactice pentru a sprijini profesorii în înființarea laboratoarelor SEISMO-Lab. Programul va include și pregătirea în metode inovatoare, cum ar învățarea bazată pe investigaţie știinţifică și cea experiențială. SEISMO-Lab sprijină crearea de laboratoare de dezvoltare a competențelor, dezvoltate și conduse de profesori care vor putea apoi să creeze, pentru școlile lor, programe de învățare STEAM de tip„bottom-up”. Aceste programe le vor permite elevilor să practice competențe și abilități dincolo de cele STEM, prin încurajarea independenței și interdependenței prin colaborare, mentorat și prin oferirea de oportunități pentru ca elevii să înțeleagă și să-și pună întrebări despre locul lor în lume.

Rezultate preconizate

Metodologie cadru SEISMO-Lab pentru înființarea laboratoarelor de competențe școlare STEAM 

30-10-2022 (EA)

Aceasta cuprinde activitatea partenerilor privind organizarea Laboratoarelor școlare STEAM pentru Dezvoltarea Competențelor Elevilor. Acest cadru va defini criteriile educaționale pentru crearea laboratoarelor și pentru activitățile pedagogice propuse. De asemenea, oferă îndrumări pentru școli și profesori despre cum să înființeze laboratoarele, cum să interconecteze diferitele programe STEM și cum să aplice cu adevărat abordarea STEAM în predarea științei.

Demonstratoare SEISMO-Lab

31-12-2022 (INFP)

Va fi creat un set de scenarii educaționale (Demonstratoare SEISMO-Lab) care îndeplinesc criteriile stabilite în metodologia cadru și care oferă exemple concrete pentru cadrele didactice. Demonstratoarele vor fi o sursă de inspirație și pentru alte activități derulate în diferite laboratoare școlare și conținutul lor va fi legat de metodologia cadru Rezultatul proiectului (PR) 1 și de criteriile aferente. Vor fi incluse materiale pentru pregătirea și susținerea atelierelor de testare a Demonstratoarelor, adresate profesorilor, dar și a școlilor de vară. Demostratoarele SEISMO-Lab vor fi disponibile în toate limbile oficiale ale țărilor implicate în proiect.

Platformă și spațiu online SEISMO-Lab pentru profesori 

31-10-2023 (NOA)

Această activitate se va concentra pe extinderea rețelei deja existente de instrumente seismice amplasate în școli, către un număr de 100 de școli SEISMO-Lab. Școlile vor fi fie echipate cu seismometre accesibile ca preț (de exemplu, seismometrul TC1, RaspberryShake), fie instruite să construiască dispozitive care să fie dezvoltate de către elevi (în cadrul lucrărilor lor de proiect sau în cadrul concursurilor pentru elevi inițiate pe parcursul proiectului).

Setul de instrumente SEISMO-Lab 

31-10-2023 (EA)

Setul de instrumente SEISMO-Lab și programul de formare a cadrelor didactice vor pregăti profesorii să implementeze SEISMO laboratoare în școlile lor, primind instruire privind abordarea potrivită și metodologiile pedagogice recomandate. Setul de instrumente conține o selecție de ghiduri pedagogice, demonstratoare SEISMO-Lab, informații despre seismologia educațională, precum și instrucțiuni despre cum să se construiască seismometre la un preț accesibil (pentru școlile selectate). Acesta va veni în completarea seminariilor și atelierelor de lucru și va facilita proiectarea activităților educaționale de seismologie. Programul de formare le va oferi educatorilor metode de predare inovatoare, abordări de predare și învățare orientate pe competențe (adică abilități necesare secolului 21 / învățare profundă). Setul de instrumente va prezenta practicile pedagogice eficiente în educația științifică.

Metodologia de evaluare si analiza a rezultatelor SEISMO-Lab  

31-10-2023 (UCY)

Activitatea include dezvoltarea metodologiei, indicatorilor, proceselor și instrumentelor de evaluare, alcătuind în totalitate producția intelectuală PR4 – Metodologia de evaluare

Ultima fază a proiectului se concentrează pe consolidarea rezultatelor obținute, reflecții asupra abordării generale și a barierelor sau dificultăților întâmpinate în fiecare țară și, în final, asupra recomandărilor. Rezultatele acestei activități vor fi documentate în documentul PR 5 -Recomandări pentru utilizare ulterioară.

Perioada de implementare: iunie 2022-februarie 2024

Parteneri

Observatorul Național din Atena (NOA)

Organizația Ellinogermaniki Agogi (EA)

Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP)

Universitatea din Cipru

Fundația Idis-Città della Scienza

Colegiul BAHCESEHIR EGITIM KURUMLARI ANONIM SIRKETI

to top