SETTING

Servicii tematice integrate în domeniul observării Pământului – o platformă naţională pentru inovare (SETTING)

Proiectul „SETTING” este finanțat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții: PI1a Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de  dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de  competență, în special a celor de interes european, apelul POC-A.1-A.1.1.3-H-2016,  tip proiect RO-ESFRI-ERIC.

Beneficiarii proiectului:

  • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului – INCDFP
  • Universitatea Tehnică de Construcții București – UTCB
  • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar

Scop: Consolidarea cercetării și inovării în domeniul Științelor Pământului și creșterea participării în cercetarea europeană din domeniu.

Obiective:

Asigurarea vizibilității și accesului la date multi-disciplinare interoperabile în domeniul Științelor Pământului

Dezvoltarea și implementarea de instrumente informatice moderne care să faciliteze standardizarea, integrarea și accesul la volume mari de date 

Coordonarea și operarea unei infrastructuri distribuite, capabilă să ofere servicii, să faciliteze noi cercetări și să genereze noi produse pe baza acestora

Rezultate prevăzute:

1. O platformă națională de cercetare eficientă populată cu servicii tematice în domeniul Științelor Pământului dedicate unor diverse comunități de utilizatori (științifică, universitară, mediul privat, societate).

2. Un inventar al infrastructurilor (organizațiilor) ce dețin date, produse și servicii relevante pentru domeniul Științelor Pământului. Informațiile obținute vor fi accesibile prin intermediul unor instrumente online moderne, particularizate pentru nevoile utilizatorilor.

3. O bază de metadate în care sunt descrise în detaliu datele, produsele și serviciile disponibile prin intermediul platformei, precum și regimul lor, modul de acces și licențele de utilizare asociate.

Valoarea totală:

4.484.829,06 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 3.943.497,65 lei (3.154.798,12 lei din FEDR și 788.699,53 lei din bugetul național de stat).

Perioada de implementare: 30 luni, respectiv 15.01.2021-30.06.2023

to top