Informarea  populaţiei  cu  privire  la  cutremure  și  alte hazarde geologice șiefectele  lor. Promovarea domeniului geoștiințelor și a rezultatelor de cercetare cu aplicabilitate și impact în minimizarea riscului de hazarde. Ne propunem dezvoltarea unui program complex și complet ce vizează conștientizarea riscului seismic. Vom utiliza instrumente și tehnologii moderne precum şi spații expoziționale interactive și zone special amenajate și echipate pentru…

Imbinarea datelor geodezice cu date geofizice si de sol.

Geofizica de mediu și inginerească are drept scop monitorizarea proceselor de la suprafață și din imediata apropiere a suprafeței, până la o adâncime de maximum 50 m, relevante atât pentru mediu cât și pentru ingineria mediului înconjurător.  Acest subdomeniu al geofizicii a crescut în importanță în ultimii ani și focalizarea activității Laboratorului către această direcție de cercetare reflectă creșterea nevoii…

Geofizica de explorare se bazează pe metode seismice, electrice, electromagnetice și gravimetrice, precum și alte abordări complementare puse în practică prin utilizarea infrastructurii din Laboratorul Național Mobil de Instrumente Geofizice. Scopul este explorarea subsolului  la adâncimi de  până la 5 km, pentru determinarea structurii și estimarea proprietăților fizice înzone de interes. Prin aplicarea metodelor geofizice, pot fi evidențiate anomalii datorate…

to top